Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

DragMIX smeše

Proizvodni program DragMIX vam pruža mogućnost ishrane različitih kategorija domaćih životinja i to u sledećim vrstama smeša:

 

 SPRP - I - 20%  - Potpuna krmna smeša za ishranu prasadi do 15 kg 
 SPR - ll - 18%  - Potpuna krmna smeša za ishranu prasadi od 15 do 25 kg
 BEK - I -16% - Potpuna krmna smeša za ishranu svinja od 25 do 60 kg
 BEK - ll - 14% - Potpuna krmna smeša za svinje u tovu
 SKDN - 16% - Potpuna krmna smeša za ishranu krmača dojilja i nerastova
 SUPR. KRMAČE - Potpuna krmna smeša zza ishranu suprasnih krmača
 SUPER - 40%  - Dopunska krmna smeša za svinje
 SUPER - 35% - Dopunska krmna smeša za svinje
 BEK - l - 35% - Dopunska krmna smeša za svinje u tovu
 SPRP - l - 40% - Dopunska krmna smeša za prasad d o 15 kg telesne mase
 SPR - ll - 35% - Dopunska krmna smeša za svinje u tovu
 T - l - 16% - Potpuna krmna smeša za telad u porastu i tovu do 250 kg težine
 STJ - l - 14% - Potpuna krmna smeša za tov junadi težine preko 250 kg
 STJ - ll - 12% - Potpuna krmna smeša za tov junadi težine preko 350 kg
 SKM - 15% - Potpuna krmna smeša za krave muzare 15%
 SKM - 18% - Potpuna krmna smeša za krave muzare 18%
 SGD - 30% - Dopunska krmna smeša za ishranu goveda
 SJA - 16% - Potpuna krmna smeša za ishranu jagnjadi
 STB - l - 22% - Potpuna krmna smeša za tov pilića starosti od 1 do 28 dana
 STB - ll - 19% - Potpuna krmna smeša za tov pilića od 28 dana do kraja tova
 STB - ll - 40% - Dopunska krmna smeša za tov pilića u drugoj fazi tova
 SKN - 17 % - Potpuna krmna smeša za koke nosilje jaja za konzum